έχουμε τις χαμηλότερες τιμές

Χώματα και λιπάσματα

Χώματα και λιπάσματα

Διαθέτουμε χώματα και λιπάσματα καλής ποιότητας για τις γλάστρες και τον κήπο σας.

Συμβουλές για την καλύτερη απόδοση.

Φυτοχώματα υψηλής ποιότητας για κάθε χρήση.

Κόμποστ για την βελτίωση του εδάφους και της ανάπτυξης των φυτών σας.

Λιπάσματα βραδείας αποδέσμευσης, λιπάσματα ανάπτυξης και ανθοφορίας.

Βιολογικά λιπάσματα.