Είναι χαρά μας να απαντάμε στις ερωτήσεις σας!

Xeriscaping

Xeriscape

Το "Xeriscape" εφαρμόζεται στη κατασκευή εξωτερικών χώρων και αποσκοπεί στην εξοικονόμηση νερού και υδάτινων πόρων.

Είναι κατάλληλο για περιοχές που δεν έχουν επάρκεια σε νερό και για κλιματολογικές ζώνες με παρατεταμένη ξηρασία. Είναι εναλλακτικός τρόπος στην παραδοσιακή κηποτεχνία και μπορεί να αντικαταστήσει πιο παραδοσιακές μεθόδους με την εφαρμογή του.

Η ετοιμολογία της λέξης έχει ελληνικές ρίζες και προέρχεται από τη λέξη "ξηρός" που αναφέρεται στην εξοικονόμηση νερού. Τα φυτά που χρησιμοποιούνται έχουν λίγες απαιτήσεις σε νερό και προτιμούνται αυτά που είναι φυσικά εναρμονισμένα με το κλίμα που θα τα χρησιμοποιήσουμε. Επιπλέον προσέχουμε με διάφορες τεχνικές να μην έχουμε απώλειες και γρήγορη εξάτμιση του νερού.

Για το "xeriscape" ταιριάζουν ιδιαίτερα σκληρές βραχώδεις φυσικές επιφάνειες και φυτά που φαίνονται πλούσια και κατά περιόδους χρωματιστά ώστε έτσι να έχουμε εναλλαγές.

Πλεονεκτήματα

Μειωμένη κατανάλωση νερού. Με το νερό που ολοένα γίνεται πιο πολύτιμο και με τις εξοικονομήσεις που γίνονται κατά περιόδους τα φυτά επιβιώνουν χωρίς να ρισκάρουμε.
Περισσότερο διαθέσιμο νερό για άλλες χρήσεις.
Λιγότερη συντήρηση.
Με τον κατάλληλο σχεδιασμό εκμεταλλευόμαστε σε μεγάλο ποσοστό το βρόχινο νερό.
Είναι πιο ενδιαφέρον ως τοπίο.
blog comments powered by Disqus